• Ιωάννης Πετροκόκκινος (1903-1907)

    Ίσως ο πιο γεναιόδωρος και πιο φιλάνθρωπος δήμαρχος. Διέθεσε όλη την περιουσία του στους φτωχούς της πόλεως. Ο αδερφός του Θεμ.Πετροκόκκινος γνώριζε το χαρακτήρα του και του έστελνε πάντοτε χρήματα για αυτόν τον σκοπό.
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης