• Νικόλαος Πρασακάκης (1837-1840)

    Καταγωγή από Χίο. Αγωνιστής του 1821, πολιτικός και επιχειρηματίας. Ανέθεσε τη σύνταξη και εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Αγόρασε το οικόπεδο για τη δημιουργία της πλατείας Όθωνα (νυν πλατείας Μιαούλη). Ανήγειρε τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στην Ερμούπολη και νέου νεκροστασίου στο νέο νεκροταφείο. Ήταν έμπορος και ένας από τους ιδρυτές του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου στο Παρίσι (1809). Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ακολούθησε το σώμα των Φιλελλήνων του στρατηγού Φαβιέρου στην Ελλάδα. Πήρε ενεργά μέρος στην εκστρατεία της Χίου (1822) και άφησε αφήγηση σχετική με αυτήν. Μετά το 1831 εγκαταστάθηκε ως έμπορος στη Σύρο και το 1836 έγινε δήμαρχος της Ερμούπολης. Επί Όθωνα διετέλεσε γερουσιαστής (1844). Ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ελληνικής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας της Σύρου (1857).

    Ανέλαβε: 8/4/1837

  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης