• Δημήτριος Παπαδάκης (1862-1866)

    Είχε καταγωγή από Τρίπολη. Ανεγέρθηκε ο Ι.Ν. Αγιών Αναργύρων στο Μάννα. Ανεγέρθηκε το Οικοτροφείο Θηλέων από το Μπαμπαγιώτη και αγοράστηκε νέο οικόπεδο για το ναυπηγείο. Ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμηση του ρολογιού της πόλεως.

    Ανέλαβε: 21/4/1866
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης