• Αλέξανδρος Μάσχας (1899-1903)

    Λαοφιλής δικηγόρος ο οποίος μόλις εκλέχθηκε ανέλαβε τα οικονομικά του δήμου τα οποία εκείνη την εποχή ήταν σε έκρυθμη κατάσταση λόγω των ελαχίστων εσόδων του.
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης