• Νικόλαος Γιαγιτζής (1850-1853)

    Με καταγωγή από την Άμφισσα, είχε διατελέσει μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Κατά τη θητεία του ψηφίσθηκε η ανέγερση του Παντοπωλείου και χτίστηκε ο Ι.Ν. Γεννεθλίων της Θεοτόκου στα Χρούσσα. Τιμήθηκε από την κυβέρνηση του βασιλιά Όθωνα με το Σταυτό του Σωτήρος.

    Ανέλαβε: 10/12/1850
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης