• Κωνσταντίνος Τσιροπινάς (1887-1895)

    Εφοπλιστής. Κλρονόμησε τα βυρσοδεψεία του πεθερού του Σαλούστρου. Δήμαρχος για πολλά χρόνια, Βουλευτής και Πρόεδρος Συριανών Ατμοπλοϊκών Εταιρειών.

  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης