• Ιωάννης Ράλλης (1843-1846)

    Το όνομα του αναφέρεται και στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία πριν το 1821. Βοήθησε τα μέγιστα στην αποκατάσταση του υγειονομίου και του καθαρτήριου και συνέστησε ένα από τα πρώτα ασφαλιστικά γραφεία. Λιθόστρωσε τις οδούς Ερμού, Αγοράς κ.α. Συνέστησε επιτροπή για την ανέγερση του Ι.Ν.Αγ.Νικολάου. Μετά από δωρεά λόφου από τον Ν.Μεταξά χτίζεται ο Ι.Ν. Επισκοπείου. Επί δημαρχίας του έγινε η 3η Σεπτεμβρίου 1843 και υπογράφηκε το Σύνταγμα.

    Ανέλαβε: 8/1/1843

  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης