• Δημήτριος Βαφιαδάκης (1895-1898)

    Χίος ευπατρίδης. Κατά τη θητεία του φωτίστηκε η πόλη με αέριο, μεταφέρθηκε το Νεκτροταφείο σε καταταλληλότερο σημείο, ιδρύθηκε το πτωχοκομείο, χωροθετήθηκε η Ερμούπολη, τελειοποιήθηκε ο Αγ. Νικόλαος, διοχετεύτηκε πόσιμο νερό στην πόλη


  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης