• Αργύριος Ταρποχτζής (1846-1848)

    Με καταγωγή από τις Σέρρες και είχε διετελέσει προηγουμένως και Δημογέροντας. Ήταν από τους πρώτους που κατοίκησαν στην Σύρο. Διορίστηκε από το βασιλιά. Επί της δημαρχία του χτίστηκε το Ιχθυοπωλείο, το Κρεοπωλείο και το Παντοπωλείο. Ισοπεδώθηκε η πλατεία του Όθωνα (νυν Μιαούλη), κατασκευάστηκε ο Μώλος του ναυπηγείου και λιθοστρώθηκε ο περίβολος του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης. Ιδρύθηκε το εκπαιδευτήριο-οικοτροφείο Ι.Βαλέττα και το Λύκειο του Χρ.Ευαγγελίδου (1846).


    Ανέλαβε: 16/6/1848
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης