• Γεώργιος Καραγιαννάκης (1840-1842)

    Έφτασε στη Σύρο από τη Σμύρνη μετά την καταστροφή της Χίου. Συνέδραμε μαζί με άλλους προκρίτους στην ίδρυση της Μεταμόρφωσης και του Νοσοκομείου. Επίσης επισκευάστηκε το Γυμνάσιο Σύρου και εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη του. Εργάστηκε στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης και στη χάραξη των λιθόστροτων δρόμων της.

    Ανέλαβε: 19/11/1840
  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης