• Γεώργιος Πετρίτζης (1835-1837)

    Καταγωγή από Σμύρνη. Επί της δημαρχίας του συνεστήθηκε η Λέσχη Ελλάς η οποία υπήρξε το κέντρο της τότε εμπορικής κοινωνίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως τόπος αναψυχής των Ερμουπολιτών αλλά και συνελεύσεων και ηθικών και πολιτικών και θεατρικών ακροαμάτων. Μια από τις αίθουσες της χρησιμοποιούνταν ως θέατρο στο οποίο διδάσκονταν ελληνικά δράματα. Επίσης υπήρξε χώρος εμπορικών ομιλιών και συζητήσεων. Ιδρύθηκαν οι πρώτες 2 εφημερίδες "ο Ερμής της Σύρου" και ο "ο Ερμής, εφημερίς των Κυκλάδων". Συστάθηκαν οι πρώτες ατμοπλοϊκές γραμμές και ιδρύθηκε το πρακτορείο Loyd και ξεκίνησαν τα δρομολόγια τα ατμόπλοϊα του. Επί της διετούς αυτής δημαρχίας άρχισε η κατασκευή του Μώλου και του Γυμνασίου.

    Ανέλαβε: 25/2/1835

  • Copyright 2015 Δήμαρχοι Ερμούπολης